top of page
  • Yazarın fotoğrafıOsmanli Naksibendi Hakkani

1440 - Müminler Artık Uykudan Uyanmalı


BismillahirRahmanirRahim

1440 yıl. 1440 yılına girdik. Bazı akılsızlar, Allah’ın Nuru’yla, Peygamberin Nuru’yla bakmadıkları için her senenin daha da iyiye gittiğini sanacaklar. Evliya’nın gözünden bakmıyorlar ki. Çok bildiklerini zannediyorlar.

Bu dünyanın bir Sahibi var. Allah, bu dünyanın ve diğer alemlerin gücünü Halifelerine de vermiştir. Gizlidir, göremezsiniz. İnanmanız gerek. Müminler, iman etmek durumundadır. Ayet budur. İmanımızın rüknünü bu gözlerle göremeyiz. İman etmeliyiz. Amentü Billah’ınız, Amentü’nüz, iman etmenizdir. İnancımızı kuvvetlendirmek için yaptıklarımız... Gafletle yaptığınız şeylerle çok da fazla güçlenmez imanınız. Gaflet içinde eğilip kalkmak, gafil bir şekilde zikir yapmak, gaflet içinde Kur’an okumak... Rehberiniz olmadığında o gaflet içinde kaybolur gidersiniz. Beyazid-i Bestami Hz. (ks), “Şeyhi olmayanın Şeyhi şeytandır,” diye bildirmiştir. Bitti. Benimle bir sorununuz mu var? Benimle değil, Beyazid-i Bestami ile sorununuz. Ne dediğini iyi anlayın.

1440’a girdik. Kim bilir neler olacak. Bu dünyanın artık iyiye gitmediğini anlamanız için Evliya ya da alim olmanıza gerek yok. Daha da kötüye gidiyor. Söylemiş olduklarını, Peygamberin gözünden görüyorsunuz. Ancak umudumuz olmalı. Ne için umutlu? Bu dünyanın daha iyi hale gelmesi derken neyi kastediyorsun? Şuraya buraya dikilen birkaç tane yüksek binalarla, bir takım teknolojilerle mi bu dünya daha iyi bir hale gelecek? Senin daha iyi olma tanımın bu mu? O zaman senin daha iyiye gitme tanımın, kafirlerle aynı. İmanın nerede kaldı? Ey müminler, iman edin. İmanımızı güçlendirmek için ne yapıyoruz? İmanı kitaplardan edinebileceğinizi mi zannediyorsunuz? İman kitaplardan geliyor olsaydı, o zaman Kur’an’daki bir kelime ile, Ümmül Kitab’ın tek bir kelimesi ile bütün Arabistan mümin olurdu. Olmadı. Kur’an’da mı bir yanlışlık var? Haşa estağfurullah. Asla. Ebu Cehil hiç Kur’an dinlemedi mi zannediyorsunuz? Kur’an’ı Peygamber (asvs)’ın kendi ağzından duydu. Etkilemedi. Ebu Cehil’i etkilemedi. Ebu Leheb’i etkilemedi. Birçokları etkilenmedi. Birçok münafık etkilenmedi.

O zaman iman, kitaplardan kazanılmaz. İnternetten, konferanslardan, aklınızdan, filozoflardan kazanılmaz. Efendimiz (asvs) taksim edendir. Taksim eder. İsimlerinden biri de budur. Arapçası nedir? Ebu'l Kasım, Kâsım, taksim eden. Kelimenizi asla unutmayın. “La ilahe illallah, ben istediğim gibi Allah’a iman ederim,” demeyin. Bizim Kelime’miz, “La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.” Peygamberi unutuyorsunuz, öyle mi? Her şeyi kendi kafanıza göre yapmak istiyorsunuz. O yüzden de şimdi toplumların İslam’ı kendi kafalarına göre, kendi ideolojilerine göre yaşadıklarını görüyoruz. Allah’ın yarattığı her şey o Peygamber içindir. Yarattığı her şey, O’nun (asvs) taksim etmesi içindir. Halifelerine tutunmuyorsanız, kaybolursunuz.

Uyuma! Müminler uyanık olmalı. Böyle gecelerde uyanık olmalıyız. On gün içinde Aşure’ye gireceğiz, uyuyor! İnsanlar uyur halde kendilerini de dövecekler. Uyanmanız gerekiyordu. Kendinize öğretmeniz gerekiyordu. Ama mescidler, devletler, şeyhler, imamlar, müftüler, insanları uykuya sevk ediyor. Din, insanlar için afyon haline getirilmiş ki, uyuyup hiç ses çıkarmasınlar. Sadece sessiz olsunlar. Günde beş vakit namaz kıl ve sesini kes. Hiçbir şeye karışma. Hristiyanlarla Yahudilerin izinden git. “Sezar’ın hakkı Sezar’a, Tanrı’nın hakkı Tanrı’ya.” Böyle diyorlar, ayrışma oluyor.

1300 yılı aşkın bir süre Halife’yle rahmet bereket bulmuştuk. Halifemizi kaybettiğimizde ulema bir araya gelip Allah’ın ümmeti cezalandırmaması için dua etti. Yeni Halife’yi seçmek için toplandılar. Fakat Müslümanlar bunu istemedi. Onlar özerklik istedi. Kendi “pasaportlarının”, kendi devletlerinin olmasını istediler. İnsanlar bana gelip, “Nasıl tek bir ümmete sahip olacağız?” diye soruyorlar, “Ümmetteki bu farklılıkları nasıl çözeceğiz? Nasıl herkesin bir olmasını, sarılıp birbirini öpmesini sağlayacağız? Sünnileri ve Şiileri nasıl bir araya getirebiliriz?”

Hilafet’e inanmıyor musunuz? Hayatınızı bunun için yaşamıyor musunuz? O zaman ümmet asla bir araya gelmeyecek. Bir araya gelirler ama futbol için. Kimse teheccüd için kalkmaz. Ama kriket ya da futbol izlemek için bir araya gelirsiniz. Saçma sapan şeyler için bir araya gelirler. Aşağılık bir durum.

Kırk. Bin dört yüz kırk. Birçok şey yaşanacak. İmanınızı koruyun güçlü tutun. İmanınızı güçlü kılacak kişilerle beraber olun. İmanınız okumaktan gelmez. Peygamber’den alıp, o imanı taksim edenlerden gelir. İmanın sahibi Allah’tır. Ancak protokolü gereği onu taksim eder. Hadi gidip doğrudan Allah’tan alın bakalım, vahhabiye dönersiniz; şeytana dönüşmenizden başka hiçbir şeye yaramaz. Şeytan, “Yalnızca sana ibadet ederim. Yalnız sana secde ederim, başka hiç kimseye, başka hiçbir şeye etmem,” der. Eh, bugünlerde Müslümanlar Ehl-i Sünnet adı altında vahhabilerden de beter hale gelmişler. Kibir, neyin ne olduğunu anlamadan büründükleri o kibir onları baştan aşağı ele geçirmiş. Ve o kibre bir de öfke eşlik ediyor.

Güçlü kuvvetli iman sahip olan kişiler bulun. Onlarla beraber olun. Allah (svt) bize, “Salihlerle birlikte olun, cemaat olun,” diye buyuruyor. Bu sözleri beğenirseniz alın; beğenmezseniz de kimin umurunda. Benim de umurumda değil. Beğenirseniz alın, beğenmezseniz bırakın. Ben kendi üzerime alırım. Dinlemek isterseniz dinleyin; istemiyorsanız, “Bu adam da kuru gürültü yapıyor,” deyin. Bir şey değil. Ama bekleyin. Bekleyin. Toz dinene kadar kimin önde gittiğini, at mı yoksa eşek mi olduğunu bilemezsiniz. Şimdi hiçbir şey görünmüyor. Her şey toz içinde. Elhamdülillah, bizler kaybolmuş değiliz; çünkü Peygamberimize, Allah’a tutunmuş olanlara tutunanlara tutunuyoruz. Ayakları başımız üstünde olsun. Allah bizi affetsin. Allah önümüzdeki yılda imanımızı arttırsın. Allah bizi affetsin.

El Fatiha.

Şeyh Lokman Efendi Hz.

Sahibul Sayf Abdulkerim el Kıbrısi Halifesi (ks)

Osmanli Dergahı, New York

1 Muharrem 1440

10 Eylül 2018

Sohbetin İngilizce aslına buradan ulaşabilirsiniz.

333 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hozzászólások


bottom of page