Hakiki Peygamber

Ashabı, ölümün sınırına geldiklerinde onu hatırlayıp, onu müdafaa etmiş, onu sena etmişlerdi. Kafirler Zeyd bin Desinne’yi katletmek üzereyd

OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube