OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Neyi Kurban Etmeye Niyetlenmeliyiz?

Kurban, bizim kendi hakikatimize, bizi yarattığı halimize geri dönmemiz, Halifetullah olmamız, o mesuliyeti taşıyabilenlerden olmamız içindi

Sabrın İlahi Vasıfları

Sabırlı biri olduğunuzu söylüyorsunuz, fakat her şeyle sürtüşüyorsunuz, her şey size dokunuyor, her şeyden sinirlenip öfkeleniyorsunuz. Bu n

İlahi İntikam Okları

Kendimize bakmalıyız. Zalimlik bizim kalbimizde nerede, bunu iyice görebilmek için dikkatle bakmalıyız. Onu çıkarıp atmalıyız. Kalbimize bak

İlk Adımı Atın

Allah (svt), “Bana bir adım at, ben sana on adım atarım,” buyuruyor. Hadis-i Kudsi’de Allah (svt) buyuruyor, “Bana bir adım atana, ben on at

Ağlamamız Gerçek mi, Değil mi?

Peygamber Efendimiz (sav) bildirmiş:  “Ağla.” Peki ne için ağla? Bu yüzden ağla. Kendinize ağlayın. Nefsinize ağlayın, “La ilahe illa ente s

Hakkaniler Batılın Karşısında Durur

Peygamber Efendimiz (sav), ayağını atının üzengisine geçirmişken birisi “En üstün cihad nedir?” diye sordu: “En üstün cihad, zorba yönetici

Sizi Allah Tasarladı

Mutluluğun, sağlığın ve mutmain olmanın anahtarı Allah ve Peygamberi’ne itaattir. Çünkü Ben-i Adem olarak bizler, Allah tarafından yaratıldı

Salihler Anılınca Rahmet Yağar

O bir Abdullah’tı. Allah’ın Kulu’ydu. Bu sıfat ile yaşadı, bu sıfat ile terk etti dünyayı. Ve yine bu sıfatla yaşamaya devam ediyor. Tüm dün