Umutsuzluk Şeytandan Gelir

Sadece şeytan Allah’tan ümidi keser. Sadece şeytan ümidini yitirir. Ancak onun ümidini yitirmesi de Allah’ın ona ümit vermemiş olmasından öt

Kuluna Vahyettiğini Vahyetti

BismillahirRahmanirRahim. “Vahyettiğini vahyetti.” İşte Allah (svt)’nın Peygamber Efendimiz (sav)’e bahşettiği ilim budur. Ve bu özel bir il

İtaatteki Nizam

Şeyh Mevlana şöyle diyor: “Eğitimden geçeceksiniz. Hayatınız düzen tertip üzerine olmalı. Ormandaymış gibi canınız ne isterse onu yapamazsı

Kalpten Gelen İlim

Sohbet nedir? Sohbet, Kur’an’dır. Sohbet, Hadis’tir. Sohbet, Kur’an’ı robot gibi okumak değildir. Hiçbir iznin yokken saçma sapan tefsirler

OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube