OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Kurban Etmek, Kendinizi Feda Etmektir

Neden kurban kesiyorsun? “Ah çünkü bu bir emir.” Emrin de bir manası var. Kurban bir ikamedir. Hz. İbrahim, Hz. İsmail’in uğruna yaparken Ce

Zilhicce'nin İlk On Günü

Hac, beşinci şarttır. Tüm ibadetlerinizin birleşimi, onların zirve noktasıdır. Sadece kişisel olarak söylemiş olduğunuz Şehadet'ten yola

Müminler Duyduk ve İtaat Ettik Der

İkinci Cahiliye Devrindeyiz. Ve tıpkı ilki gibi, bu da bir imtihan zamanı. Mümin olup olmadığımızın imtihanı. “Semi’na ve ata’na”ya bağlı ol

Ehl-i Şükür Kendiyle Meşgul Olur

Ehl-i Şükür, Allah’ın Rahmeti’ni görür. Etrafındaki her şeyin sırrını ve ardında yatan hikmetini görür. Kötü bir şey görse de onun hikmetini