İslamiyet İlk Masumiyete İnanır

BismillahirRahmanirRahim İslamiyet’te Araf diye bir şey yoktur. Katolik anlayışıdır bu. Hristiyanlık ya da Katoliklik hakkında çok fazla şey bildiğimi iddia etmiyorum ama Araf, onların anlayışına göre ne Cehennem ne de Cennettir. İslamiyet’te Araf diye bir şey yoktur. Araftakiler, Cehenneme ya da Cennete gitmez, ortasında sıkışıp kalırlar. Örneğin vaftiz edilmemiş çocuklar buradaki insanlardandır. Vaftiz edilmemiş çocuklarla beraber diğer insanlar da arafa giderler. Dediğim gibi konunun uzmanı değilim. İslam ilk günaha inanmaz. İslamiyet ilk masumiyete inanır. Herkes, rengi, milleti, mensubu olduğu grup fark etmeden saf ve temiz doğar. Diğer gelenekler başka söyler. Onlar, ‘Bebek olarak doğd

İmanınızın Solup Gitmesine İzin Vermeyin

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umara il müminin. Hazreti Ebu Bakr ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

Son birkaç haftadır Dergahta Zikre katılırken bulantı hissediyorum. Neyi yanlış yapıyorum?

BismillahirRahmanirRahim Güzel, kendini kontrol etmen lazım. Kesinlikle yanlış bir şey yapıyorsun. Kendini kontrol et. Kendini kontrol eden kişi, 'Neyi yanlış yapıyorum?' demez. Anlar, 'Neyi doğru yapıyorum? Namazlarımı doğru kılıyor muyum? Hayır. Zikrimi doğru yapıyor muyum? Hayır. Bana verilen işi doğru yapıyor muyum? Hayır.' Öyleyse şimdi bir milyon sebebin var. Hangisi olduğunu seç. Ondan tövbe et. Değiş. Bağışlanma dile. Kibirli ve inatçı olma. Kibir ve inatçılık yüzlerce, binlerce yolla, tuzakla gelir. Belki sesi çok hoş, sesi çok mütevazi, ama onun arkasında inatçılık var. Kişinin duruşu, konuşması, sanki ağzında tereyağı erimez. Bu ifadeyi biliyorsunuz? Bazen bu ifadeyi kullanırım ve

Ölümü Hatırlamak İlahi Bir İlimdir

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umara il müminin. Hazreti Ebu Bakr ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

Öyleyse, nereye gidiyorsunuz?

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umara il müminin. Hazreti Ebu Bakr ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

Niyetlerinizi Temizleyin

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umar el müminin. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

Marifet, Sizi İlgilendiren Konularla Meşgul Olmaktır

BismillahirRahmanirRahim Soru: Kur’an’da şöyle bildiriyor, “O gün hiç kimse başkasının yükünü taşımaz.” Bir başka ayette ise “Hem kendi yüklerini hem de başkalarının yüklerini taşıyan kimseler,” diyor. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Benden tefsir istiyor. Bir ayette, ‘kimse bir başkasının yükünü taşımayacak’ diyor. Bir başka ayette ise, ‘kendi yüklerini ve diğerlerinin yüklerini taşıyan kimseler.’ Benim için oldukça açık. Euzubillahimineşşeytanirracim BismillahirRahmanirRahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Medet ya Sahibul Saif Şeyh Abdül Kerim el Kıbrısi el Rabbani. İlim gibi gözüken birçok şey var. Bilmemiz için birçok şey... Fakat neyin bizim için olup, neyin

OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube