OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Cennet Kibirli ve İnatçı Olanları Kabul Etmez

BismillahirRahmanirRahim Herkes imanından pek emin, imanına çok güveniyor. Tarikatta olmayanlar kendinden çok emin, beş vakit namaz kılıp güzel işler yapıyorlar da, “İslami yaşam tarzı, kimin umurunda! Ruhsallığın ne önemi var ki! Ben Şehadet getirdim, tüm bu şeyler yapıyorum o yüzden cennete giddeceğim” diyorlar. Çok emin. Hele müridler çok çok emin! Birçok şeyi yerine getirmiyorlar, birçok şey yapıyorlar ve “Şeyhim beni kurtaracak. Ne istersem yapabilirim. Ben hem bu yolda, Cihadül Ekber’de olup hem de nefsimi takip ederim ve en güzeli benim olur. İki dünyanın da en iyisi. Görmüyor musun, hem kendi egomu takip edip hem de en yüksek makama ulaşabilirim.” Müridler! Ve cemaatimizdekiler kendi

Allah’ın Bu Dünyadan Göç Eden En Sevgili Kullarını Anmak

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umar el müminin. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

İslam'ın Heybeti Alındı Çünkü Ölümü Unuttuk

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve

Mirac Kandili: Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylık Vardır

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve

İçimizdeki Hakikati Yansıtmak

Euzubilllahi mineşşeytaniracim. BismillahirRahmanirRahim Rabbimizden yardım diliyoruz; bizi içimizdeki ve dışarıdaki şeytandan koruması için. Ve söze, O’nun adını anarak başlıyoruz, ‘Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla’ diyoruz. Çünkü Rahman ve Rahim adları, O’nun tüm diğer adlarını içinde barındırır. Bir şeyi seviyorsun, ona bir sürü isim verirsin. “Nasılsın canım, sevgilim, tatlım, bebeğim?”, her gün farklı bir isim… Öyle değil mi? Bizler Rabbimizi seviyoruz. Ve Rabbimiz’in bize bildirdiği birçok ismi var; en güzel özellikler, en güzel isimler O’na ait. Rabbimiz cömerttir. Tektir. O, bizim Yaratıcımız; senin Yaratıcın, benim Yaratıcım... Beyaz, siyah, Yahudi, Müslüman, Hristiyan, inanan,

Mirac Kandili'ne Nasıl Hazırlanmalıyız?

BismillahirRahmanirRahim Miraç Gecesi, yükselmenin gecesidir. 1400 yıldır her yıl, Receb Ayının 27. gününde Peygamberimiz’in Mekke’den Kudüs’e gittiği, oradan da Cennetlere ve ilahi huzura doğru semaya yükseldiği bu geceyi hatırlıyor ve kutluyoruz. Aslında o bu seyahatte, en küçük atom parçasından, en büyük galaksilere kadar, yaratılmış olan tüm alemlerden geçerek, hepsine tanık oldu ve tüm alemler de ona tanık oldu. Bu gece yükselmenin gecesi ve bu geceyi kutluyoruz. Bu geceye kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Bu gecede hatırladığımız şey ne? Rabbimizin Son Peygamber’e bahşettiği yüce nimeti ve mucizeyi hatırlıyoruz. Bu gecede Peygamberimiz (sav) Mekke’den Kudüs'e ve ötesine gitti; tüm her ş