OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Kişiliğimiz Nefsimiz Değil, Ruhumuzdur

BismillahirRahmanirRahim Çocuklar doğuştan kötülüğe meyilli değildir. “Neden güzel şeyler yerine kötü şeyler ister canımız?” diye bir soru soruldu. Hadis-i Şerif ile bize bildiriliyor ki, Cennete giden yollar zorluklarla döşenmiş, Cehenneme giden yol ise arzu uyandıran, çekici şeylerle döşenmiştir. BismillahirRahmanirRahim. Destur. Medet. Kötü olan şeyleri sevmeye doğuştan gelen bir yatkınlığımız yoktur. Buna meyilli değilizdir. Kötü huylara bakın; öfke, kıskançlık, kibir, inatçılık... Size fiziksel ya da zihinsel olarak zararı olan şeylere ve de başkaları için kötü olan şeylere bir bakın. Bizim bunlara karşı bir eğilimimiz yoktur. Bunlara karşı bir çekim hissetmeyiz. Peki biz neyiz? Eğer n

Berat Kandili’ne Nasıl Hazırlanabiliriz?

BismillahirRahmanirRahim Önce Mirac Kandili’ne hazırlanmalısın. Berat, hesapların yapıldığı gecedir. Onlar seni hesaba çekmeden önce, sen kendini hesaba çek. Geçen seneki Berat’tan bu Berat’a kadarki dönemde nasıldın? İyileştirilmesi gereken amellerin nelerdi? Hala nerelerde takılıyorsun? Neler başardın ve nerelerde gelişme gösterdin? Hangi tarafları biraz daha geliştirmek istiyorsun? İmanına bak. İmanını nasıl daha çok kuvvetlendirirsin? İmanını güçsüzleştiren şeyler neler? Berat Gecesi’ne böyle hazırlanırsın. Herhangi bir terslik, herhangi bir kusur olduğunda “estağfirullah” der ve daha iyi olmaya niyet edersin. Sessizce otur. Biraz tespih çek. Tefekkür et. Anla. Kalbini bu şekilde okursun

Receb Şehrullah: İhlâs Sahibi ve Mütevazi Bir Mürid Olun

Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve

Regaib: Hz. Peygamber (sav)’in Nurunun Dünyaya İnişi

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umar el müminin. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

Receb Ayı’na ve Regaib Kandili’ne Nasıl Hazırlanabiliriz?

BismillahirRahmanirRahim Kendinize sorun, Receb Ayı’ndan ne istiyorsunuz. Receb Ayı’ndan ne bekliyoruz? Receb Ayı’ndan ne istiyorsun? (Lokman Efendi bir müride sorar) Mürid: Daha fazla edeb. Lokman Efendi: Sen ne bekliyorsun Receb Ayı’ndan? Başka bir mürid: Tohumları ekmeye. Lokman Efendi: Ramazan Ayı için tohum ekmeye mi? Tamam. Bu güzel. Receb ayı ekme ayıdır değil mi? Şaban Ayı sulama ve gübre verme ayı, Ramazan Ayı ise hasatları toplama ayıdır. Şimdi, toprağa ekmeden önce ne yapman gerek? Ekmeden önce toprağı hazırlamalısın. Doğru mu? Toprağı hazırlamalı, araziyi düzenlemelisin. Peki Receb Ayı’na kendimizi nasıl hazırlayacağız? Receb’e daha var diye düşünüyoruz, öyle geçiriyoruz içimizde