OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERGAHI

© 2020 Osmanlı Nakşibendi Hakkani Dergahı

 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

İslam’ın Ruhu Ancak Uyanık Bir Kalple Ortaya Çıkar

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umar el müminin. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u

"Tarikat Nedir? Sohbet Nedir? Biat Nedir?"

BismillahirRahmanirRahim. ​​Tarikat, yol demektir. Tarikat, yol demektir ve yol da Allah (cc)’a geri giden yoldur. Bizler O’nun için, yaratıldık, O’na giden yolu bulmaya, O’nun için bu dünyaya gönderildik. Ve tarikat da, bu arayışı ve bu yolculuğu hızlandırmak içindir. Sohbet, birliktir. Sen bir yol buldun. 41 yol vardır ve bunlar alt bölümleriyle birlikte yüzlerce yol eder. Bunlar fırka değildir. “Bunlar fırkalara bölünmedir” diye İslamiyet ve Müslümanlar hakkında ortaya attıkları yalan yanlış sözlere itibar etmeyin. Hayır; fırka, bir grup diğer bir grupla savaştığı, biri “hayır biz doğruyuz, siz değilsiniz” dediği, diğerinin de “hayır, doğru olan biziz, siz değil” dediği zaman oluşur. Hayı

Hak ile Olan Bağlantıyı Kaybetmeyin

BismillahirRahmanirRahim Şeyhimizin himmetini istiyor, dünya ve ahirette bize gerekli olacak bir şey göndermesini diliyoruz. Herkes bu dünyada birçok şeyle, din dahilinde, sözde tarikat içinde, birçok şeyle meşgul. Herkes çok meşgul. Fakat bağlantı olmadığı zaman, ruhsal bağlantı olmadığı, Hakka, Allah’a giden bir bağlantı olmadığı zaman yaptığımız iş bir hiçtir, faydası yoktur. Yüz yıldır o vazifeyi yürütüyor olabilirsin, sekiz yüz yıldır, bin yıldır o işi yapıyor olabilirsin ama bağlantıyı kaybedersen bir hiç olacaktır. Anlıyor muyuz? Tarih bize apaçık göstermektedir. Bireysel olarak da değil, bireysel boyuttan çok daha büyük olarak. Tarih gösteriyor ki, İslam Devletleri, tüm sistemin Alla

Fitne Uykudadır, Uyandırmayın

BismillahirRahmanirRahim İnancınızı geliştirin. İmanınızı geliştirecek olan şey her tarafa koşturup bir dolu şey öğrenmek değildir. Küçük de olsa, bildiğimiz ne varsa, onu tutun. Şüphenin ve pisliğin içeri girmesine izin vermeyin. Fitnenin girmesine izin vermeyin. Çok ağır günlere giriyoruz. Bugünler, dünyanın daha önce hiç görmediği ağırlıktaki gün ve yıllar. Önceden de dediğimiz gibi, Müslümanlar hala ümitle dolu çünkü herkesin bir fikri var, herkesin bir bakış açısı, bir ağzı var ve herkes kendi aklına göre, kendi işkembesine göre konuşmak istiyor. Artık kimse EvliyaAllah’tan konuşmak istemiyor. Kimse Hz. Peygamber (sav)’den konuşmak istemiyor. Çünkü Peygamberi ve EvliyaAllah’ı sadece kit

Kalbimizden mi, Yoksa Nefsimizden mi Geliyor?

BismillahirRahmanirRahim Çok güzel bir soru. Özellikle tarikata yeni gelen biriysen bu konuda bir müddet kafa karışıklığı yaşayacaksın. "Bu benim kalbimden mi geliyor yoksa nefsimden mi? Hak'tan mı geliyor, batıldan mı?" diye çok kafan karışacak. Bu safhadan geçmen gerek. O kadar. Daha sonra zaten anlayacaksın. Sana açıklayabilirim ama bunu senin deneyimlemen lazım. Sohbetleri daha çok içine sindirdikçe, daha çok sağa sola savrulacak, daha çok hayatında uygulamaya başladıkça, nefsine karşı, kendine karşı daha çok savaştıkça, senden gelen her şeye karşı şüphe duyacak, yalnızca Şeyhine, Peygamberine, Allah'a güveneceksin. İşte o vakit farkı görebileceksin, bu nefsin mi yoksa değil mi, anlamaya

Çanakkale’den Daha Zorlu Bir İmtihana Hazırlanmak

BismillahirRahmanirRahim Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hz. Peygamber (sav)’e, Evliyalara ve özellikle de Peygamberimizin ve Sahabe-i Kiram’ın sünnetini devam ettiren, Allah rızası için hayatlarını feda etmiş olan mübarek zatlara selam olsun! Çanakkale Şühedası’na, Çanakkale Şehitleri’ne selam olsun! Çanakkale Savaşı’nın önemi, bir nevi ikinci Bedir Savaşı olmasından kaynaklanmaktadır. Unutkanlığın, gaflet ve karanlığın kol gezdiği bu günlerde, onları andığımıza şahit olsunlar istiyoruz. Bizlerin de Allah yolunda yaşayıp Allah yolunda ölmemiz için bizlere yardım göndermelerini, himmet etmelerini, medetmelerini diliyoruz. Çünkü bugünlerde artık tarafsız kalma gibi bir seçenek

Muzaffer Gücün Anahtarı: Sarsılmaz Bir İman

BismillahirRahmanirRahim Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, Elhamdüllillah, rabbil alemin vessalatu ve salamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain nahmadullahu te’ala ve nastağhfiruh ve naşhadu an-lailaha ilallahu vahdahu la şerike leh ve naşhadu enne Seyyidina Muhammedin Abduhu ve Habibuhu ve Resuluhu Sallallahu Alayhi ve ala alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbaihi. Hulefail raşidin mahdin min ba’di vuzerail immeti alal tahkik. Hususan minhum alal amidi Hulefai Resulillahi ala tahkik. Umar el müminin. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Ve ala bakiyati ve Sahabe-i ve tabiin, RıdvanAllahu te’ala aleyhim ecmain. Ya eyyuhel müminin el hadirun, ittakullaha te’ala ve ati’u